Povzbuzení k Velikonocům

V církevním kalendáři se nám přiblížil čas Velikonoc, kdy si připomínáme čas utrpení, smrti a vzkříšení Ježíše Krista. Letos to však bude jiné. Budeme totiž slavit Velikonoce poprvé bez společných bohoslužeb a poprvé mimo naše kostely a modlitebny. Netýká se to jen naší církve a netýká se to jen České Republiky. V podobné situaci jako my budou křesťané téměř po celém světě, kde si pandemická situace vyžádala zvláštní hygienická opatření. Nebuďme z toho tedy smutní. Nejsme v tom sami!

V knize Labyrint světa a ráj srdce Ježíš slovy Komenského říká: Já na dvou místech bydlím, na nebi ve slávě své a na zemi v srdci zkroušeném.

INSPIRACE K DOMÁCÍMU SLAVENÍ VELIKONOC

  • 9. 4. 2020 ZELENÝ ČTVRTEK

Na Zelený čtvrtek se můžeme před večerním jídlem pomodlit a připomenout si, že i náš Pán Ježíš seděl s učedníky u stolu při společné večeři, když slavil největší židovský svátek Pesach, vyvedení z Egypta. V Bibli čteme Evangelium sv. Jana, kapitolu 13, verše 1-15.

  • 10. 4. 2020 VELKÝ PÁTEK

Na Velký Pátek se můžeme pomodlit v 15.00, kdy podle svědectví Písma Ježíš na kříži skonal a vykonal tak sám, z čisté lásky a dobrovolně velké dílo spásy pro člověka. Zemřel, abychom my mohli žít. Můžeme si také otevřít Bibli a přečíst si příběh Ježíšova utrpení v Evangeliu podle sv. Jana, kapitoly 18 a 19.

  • 11. 4. 2020 BÍLÁ SOBOTA

Na Bílou sobotu 11. 4. připadá očekávání Ježíšova slavného vzkříšení. Církev po celém světě oslavuje toto čekání tzv. vigilií, nočním bděním. Církev československá husitská poslala do našich sborů výzvu, abychom se symbolicky na tento svátek spojili tak, že ve 21.00 ve svých domovech každý zapálíme svíčku v okně a pomodlíme se. Stejnou výzvu později vydala i Česká biskupská konference a Ekumenická rada církví.

  • 12. 4. 2020 HOD BOŽÍ VELIKONOČNÍ

Velikonoční neděli 12. 4. oslavme radostí a děkováním za Ježíšovo slavné vzkříšení. V Bibli čteme Evangelium podle sv. Jana, kapitolu 20, verše 1-18.


CÍRKEV ČESKOSLOVENSKÁ HUSITSKÁ NA INTERNETU

Pokud jste připojeni na internet, další záznamy bohoslužeb z našich sborů, články, úvahy, modlitby a zamyšlení najdete také na nově zřízených stránkách Církve československé husitské https://www.aktualne.ccsh.cz/.


KAM DÁL?

Zkuste zajímavé a užitečné odkazy ZDE.

A tak můžeme mít jistotu, že i tyto Velikonoce, ať je budeme slavit jakkoli a kdekoli, Bůh bude s námi, pokud i my budeme s ním. Vždyť on sám klepe na naše srdce a touží, abychom jej pustili dovnitř, abychom mu udělali místo, abychom jej přijali jako hosta, jako nejbližšího bližního, nejlepšího přítele. S ním nikdy nejsme sami.

Proto Vás prosím, abychom oslavili Velikonoce každý tak, jak nejlépe můžeme a umíme, v našich domácnostech a rodinách. Když nemůžeme být spolu v kostele, buďme spolu v duchu, v myšlenkách, v lásce. Níže přikládám několik námětů pro domácí slavení Velikonoc. Snad přijdou vhod.


VELIKONOČNÍ BOHOSLUŽBY V TELEVIZI

Česká televize nachystala přenosy bohoslužeb na každý velikonoční den (vždy na kanálu ČT 2), které se budou konat pokaždé někde jinde a vystřídají se v nich všechny tři největší církve.

ZELENÝ ČTVRTEK: 9. 4. od 17.30 (Římskokatolická církev),

VELKÝ PÁTEK: 10. 4. od 10.00 (Českobratrská církev evangelická), od 18.00 také v rozhlase ČRo 3 Vltava (Církev československá husitská)

BÍLÁ SOBOTA: 11. 4. od 20.30 (Římskokatolická církev)

HOD BOŽÍ VELIKONOČNÍ: 12. 4. od 10.00 (Církev československá husitská z pražského kostela sv. Václava na Zderaze), od 11.55 tradiční velikonoční požehnání papeže Františka Urbi et Orbi (Městu a Světu).


MODLITBY V ČASE PANDEMIE

+ Modleme se za všechny, kteří pandemií trpí: za umírající, za nemocné, za ty, kteří přišli o práci či o bydlení, o stabilní příjmy, o jistotu a bezpečí, za osamělé, kteří jsou odloučeni od svých blízkých.

+ Modleme se za všechny, kteří v situaci pandemie pomáhají a nasazují své zdraví a životy: za lékaře, záchranáře, zdravotní sestry, mediky, další zaměstnance nemocnic, vojáky, policisty, hasiče, pracovníky v sociální oblasti, zejména v domovech důchodců, za všechny zaměstnance, kteří musejí fungovat a vystavují se tak ohrožení v obchodech, na poštách a v oblasti služeb, za dobrovolníky.

+ Modleme se i za vrcholné představitele veřejného života, aby se jim dostalo moudrosti a dobré vůle při rozhodování v nelehké situaci.

+ V modlitbách děkujme Bohu za všechno, co nám dává. Prosme jej, abychom dokázali přijímat všechno, co se děje, jako jeho vůli, abychom se dokázali radovat ze života i v době, která pro nás může být těžká, abychom nikdy nezapomínali na to, že jeho láska k nám je nevyčerpatelná a jeho milosrdenství trvá na věky. Prosme jej za otevřenou náruč, abychom dokázali dnes i v budoucnu pomáhat těm, kdo to potřebují.