LEDEN | 2018

01. 01. | PONDĚLÍ | 10.00 | Novoroční bohoslužba
07. 01. | NEDĚLE | 10.00 | Tříkrálová bohoslužba
09. 01. | ÚTERÝ | 18.00 | Alianční týden modliteb
14. 01. | NEDĚLE | 10.00 | Nedělní bohoslužba
16. 01. | ÚTERÝ | 16.00 | Biblická hodina
21. 01. | NEDĚLE | 10.00 | Nedělní bohoslužba
23. 01. | ÚTERÝ | 16.00 | Biblická hodina 
28. 01. | NEDĚLE | 10.00 | Nedělní bohoslužba
30. 01. | ÚTERÝ | 16.00 | Biblická hodina

PROSINEC ' 2017

03. 12. ' NEDĚLE ' 09.00 ' 1. neděle adventní
05. 12. ' ÚTERÝ ' 16.00 ' Adventní pobožnost
10. 12. ' NEDĚLE ' 09.00 ' 2. neděle adventní
12. 12. ' ÚTERÝ ' 16.00 ' Adventní pobožnost
17. 12. ' NEDĚLE ' 09.00 ' 3. neděle adventní
19. 12. ' ÚTERÝ ' 16.00 ' Adventní pobožnost
24. 12. ' NEDĚLE ' 22.00 ' Půlnoční bohoslužba
25. 12. ' PONDĚLÍ ' 10.00 ' Hod Boží vánoční
31. 12. ' NEDĚLE ' 09.00 ' Svátek svaté Rodiny
01. 01. ' PONDĚLÍ ' 10.00 ' Novoroční bohoslužba

LISTOPAD ' 2017

05. 11. ' NEDĚLE ' 09.00 ' 31. neděle v mezidobí
07. 11. ' ÚTERÝ ' 16.00 ' Biblická hodina
12. 11. ' NEDĚLE ' 09.00 ' 32. neděle v mezidobí (Anežky České)
14. 11. ' ÚTERÝ ' 16.00 ' Schůze Rady starších
19. 11. ' NEDĚLE ' 09.00 ' 33. neděle v mezidobí
21. 11. ' ÚTERÝ ' 16.00 ' Biblická hodina
26. 11. ' NEDĚLE ' 09.00 ' Slavnost Ježíše Krista Krále
28. 11. ' ÚTERÝ ' 16.00 ' Biblická hodina

ŘÍJEN | 2017

15. 10. | NEDĚLE | 09.00 | 28. neděle v mezidobí
17. 10. | ÚTERÝ | 16.00 | Schůze Rady starších
22. 10. | NEDĚLE | 09.00 | Připomínka vzniku ČSR
24. 10. | ÚTERÝ| 16.00 | Biblická hodina
29. 10. | NEDĚLE | 09.00 | Svátek Všech svatých

31. 10. | ÚTERÝ | 18.00 | Dušičková bohoslužba