Bohoslužby

Každou neděli v 9.00
v Kapli sv. Rodiny
(uprostřed Husova nám. v přízemí)

Biblické hodiny a pobožnosti

Každé úterý od 16.00
ve farním úřadě
Kaple sv. Rodiny (1. patro).

Křest

Křest dětí i dospělých
v kapli i v domácím prostředí
po domluvě s farářem.

Jsme malé, ale otevřené společenství.
Scházíme se k bohoslužbám, církevním svátkům, biblickým hodinám i při jiných příležitostech. Scházíme se proto, že toužíme pobývat v Boží přítomnosti i spolu navzájem.
Jsme křesťané, ale především lidé a přátelé. "Nábory do církve" a "agitace" neděláme, ale každý člověk dobré vůle je u nás vítán.
Respektujeme osobní svobodu
náboženského svědomí.
Jsme tady pro každého, kdo se pro víru svobodně rozhodne a kdo se u nás cítí dobře.
Snažíme se být tady pro všechny, kdo nás potřebují - sedmkrát do týdne, jednou za rok, nebo třeba jednou za život.
Bůh je nekonečná láska a milost a jeho náruč je vždy otevřená všem, kdo po ní upřímně touží.

Svátost manželství

Uzavření církevního sňatku v kapli nebo v jiném prostředí
po domluvě s farářem.

Útěcha nemocných

Útěcha nemocných,
návštěvy doma i v nemocnici
po domluvě s farářem.

Pohřeb

Pohřby, poslední rozloučení
a modlitby za zesnulé
po domluvě s farářem.

Bůh je.
Bůh je jeden.
Bůh je nekonečná Láska.

Bůh je ve všem - v nás i kolem nás,
a přesto přesahuje vše,
co si dokážeme představit.
Boha nelze poznat rozumem,
ale jeho přítomnost můžeme cítit srdcem.

Protože Bůh je, je jeden a je nekonečná Láska,
ukládá nám jediné - milovat.
Milovat Boha, tak jako On miluje nás,
a milovat své bližní, sebe sama i celý svět.

Láska je Božský cit v duši.
S láskou se rodíme i umíráme.
Během našeho pozemského života
si máme Lásku uchovat a rozhojnit ji
ve všech situacích, kterými procházíme, radostných i bolestných.

Protože Bůh je, je jeden a je nekonečná Láska,
tak i náš život je, je jeden a je věčný.