Aktuální hygienická opatření v prostorách kaple:

  • přijít smí pouze ten, kdo není nemocný nebo v karanténě
  • pro všechny účastníky je povinná rouška (lze sundat pouze při přijímání)
  • pro všechny účastníky je povinná dezinfekce rukou (před vstupem do kaple)
  • doporučuje se dodržování rozestupů mezi účastníky

Svátost Večeře Páně, pokání či útěchy pro nemocné:

  • probíhá v domácnosti, nemocnici či jinde po domluvě s farářem - přijedu k Vám.