BOHOSLUŽBY, BIBLICKÉ HODINY A VEŠKERÉ DALŠÍ AKTIVITY SE OD 22. 10. 2021

NEBUDOU KONAT AŽ DO ODVOLÁNÍ.

SOUKROMÉ VYSLUHOVÁNÍ SVÁTOSTI VEČEŘE PÁNĚ, POKÁNÍ, ÚTĚCHY NEMOCNÝCH 
A PASTORAČNÍ ROZHOVORY, DÁLE VYSLUHOVÁNÍ SVÁTOSTI MANŽELSTVÍ A POHŘBY
SE MOHOU KONAT PO DOMLUVĚ S FARÁŘEM.

VYJÁDŘENÍ VYDANÉ ÚSTŘEDÍM CÍRKVE SI LZE PŘEČÍST NÍŽE
V PŘILOŽENÉM PDF SOUBORU.